ضربه محکم و ناگهانی نوار نقاله مورد استفاده در آسیاب تغذیه